Back to top

学术日历

2019/2020

秋冬学期

2019/2020

春夏学期

Aug

17

本科生新生报到注册

2019-8-17

Aug

18

本科生新生开学典礼

2019-8-18

Aug

18

本科生新生始业教育与英语培训

2019-08-18~20、09-06~08

Aug

21

本科生新生军训

2019-08-21~09-05

Sep

06

本科生老生、研究生老生报到注册、学年小结

2019-09-06

Sep

07

研究生新生报到注册

2019-09-07

展开全部

2019-2020学年秋冬学期院历

2019-2020学年春夏学期院历

往年院历

18950